Särskrivningar

Den här texten är ett exempel för att belysa hur det är att läsa texter som är mycket sär skrivna. Alla ord behandlings program i dags läget har rätt stavnings program som hjälper en att se om man stavat rätt. Av den anledningen blir det faktiskt vanligare och vanligare att folk stavar rätt när man skriver på nätet, även om det är i kommentars fält, i bloggar eller i e post. Det är förstås bra.

Ett vanligare problem som upp stått är dock att många använder engelska som mått stock för hur man ska av stava ord. En osäker het som upp kommer är då om man ska skriva i hop orden eller om de ska skrivas i sär. Om rätt stavnings programmet inte klagar så tas det som ett facit att texten är ok.

Men…

Du kanske inte ens kan upp täcka några fel i ovan stående text så vi kanske ska trappa upp graden av sär skrivningar lite? Pro blemet när man läs er en text som den na är att ord en lik som hop par för läsa ren. Människan läser fak tiskt gen om att man läs er unge fär var fjär de ord och in te i en flyt ande ström av bok stäv er som man kan tro! Det som blir svårt då är för ögon en att ve ta var man ska lan da och ham nar man då på an dra del en av ett ord så blir det inget sam man hang.

Nej, det är för stås ing en som sär skriv er ex akt så här illa som jag gör nu men med tanke på att det kan vara svårt att se det i sin egen text så är detta bara ett ex empel. Du mär ker kan ske att du mås te hop pa fram och till baka hela tid en med ögon en när du läs er, eller?

Notis: Enligt Word Press eget rätt stavnings program så finns det bara ett fel stavat ord i denna text, ordet “fär”. Så den borde ju vara ok, eller?

Så, hur ska man tänka då?

Det finns, mig veterligen, inga bra sätt att upptäcka särskrivningar i sin text om man inte kan se det med egna ögon. En grundregel kan dock vara att hellre fälla än fria. Om du är osäker på om två ord ska särskrivas eller skrivas ihop, prova då först att skriva ihop dem. Känns det helt fel? Ja, då kanske det ska skrivas isär. Detta är oftast ett bättre tillvägagångssätt än att börja med att skriva isär och se om det känns korrekt.

En annan grundregel är: utgå inte ifrån engelskan! Svenskan och engelskan har helt olika sätt att bygga ord.

Använd inte bindestreck för att “göra något mittemellan”. Bindestreck är minst lika fel och gör inte texten nämnvärt mycket lättare att läsa än om du särskriver. Det är ganska ovanligt att man använder bindestreck i svenskan egentligen och det görs oftast bara när man knyter ihop ett utländskt och ett svenskt ord, alternativt en förkortning med ett ord, tex Redwood-skogarna eller EM-final.

2 kommentarer ↓

#1 Asjobbigt on 11.23.13 at 7:56 pm

Asjobbigt att läsa det här ju. Håller till viss mån med om att det är helt sjukt mycket särskrivningar, och då framförallt på nätet. Man undrar ju om folk särskrev lika mycket innan nätet också, eller om det bara är att man upptäcker det nu när man ser så mångas “svenska” skrivas för allmänhetens beskådning.

#2 Pro blem on 11.27.13 at 7:06 am

Inget ordbehandlingsprogram hade ju godkänt “pro blem”. Det är inte så man skriver på engelska heller ju…

Skriv en kommentar